Vad gör Suderbyn speciellt


Det som gör Suderbyn speciellt är att det är Sveriges första permakulturskogsträdgård med integrerat boende och att det många moderna och funktionella lösningar och idéer som inte finns på andra ekobyar.   

Ett exempel på detta är solspisen byggd av Adrian Konrad enligt Wolfgang Schefflers unik design som medför att parabolens vinkel kan ändras dagligen för att fokuserar solen året runt. Suderbyn har så vitt vi vet världens mest nordligt placerade scheffler reflektorn.

Ett annat exempel är ett perenn vete som vi tror är ett Sverige-unikt försök som odlas på Suderbyn. Vetegräset kommer från Mellanöstern men har förädlats i USA och Danmark innan det började odlas på Suderbyn.

Ett tredje exempel är Sveriges första hus med lertak, ett växthus som dessutom är hopbyggt med en dusch/bastu vilket leder till att ångan från duschen leds in i växthusdelen och ger fukt till odlingen.

Suderbyn har även andra storskaliga planer på moderna och hållbara lösningar som kommer att vara unika när de kommer att genom föras.